HomeZorg mogelijkhedenWerkwijze declaratie en Controles

Mw. De Haak

"Thuiszorg van Oranje heeft mij weer op weg geholpen"

Thuiszorg van Oranje heeft me geholpen bij mijn aanvraag. De zorg was snel geregeld. Daarnaast kreeg ik direct een personenalarmering. Dat geeft een veilig gevoel.

Thuiszorg nodig? Wij helpen bij uw aanvraag

Declareren van de geleverde zorg bij uw Zorgverzekeraar enof Zorgkantoor:

Hier vind u de werkwijze omtrent de declaratie die wij indienen bij uw zorgverzekeraar of Zorgkantoor voor de bij u geleverde zorg. We leggen hier onze werkwijze uit en de manier hoe u dit kan controleren.

Stappen voor totstandkoming van de declaratie:

Stap 1: Opstarten van de zorg Als de zorg bij u wordt opgestart wordt er door de Wijkverpleegkundige (Niveau 5) een indicatie opgesteld. Dit doet zijhij samen met u. Zowel u, alsook de Wijkverpleegkundige moeten akkoord zijn met de indicatiestelling, de diagnoses met bijbehorende doelen die hierin staan omschreven en de benodigde uren per week welke nodig zijn om de zorg te verlenen en de startdatum van de zorg.

Vanuit de indicatiestelling volgt een weekplanning. In de weekplanning staat beschreven welke zorgacties onze verzorgenden en verpleegkundigen bij u komen uitvoeren. Deze staan ook beschreven in uw indicatiestelling. In de weekplanning staat bijvoorbeeld dat u dagelijks, in de ochtend zorg ontvangt om u uit bed te begeleiden, te douchen en te kleden. U heeft in de indicatie, opgesteld met de wijkverpleegkundige, besproken hoeveel tijd de u en de verzorgende voor deze ochtend momenten nodig zal hebben.

Stap 2: Aftekenen van de zorg Zodra de verzorgende u heeft geholpen met de afgesproken zorgtaken vraagt de verzorgende u om de zorg af te tekenen. De verzorgende zal hetzelfde doen.
Hiermee geeft u, alsook de verzorgende, aan dat de zorg is uitgevoerd zoals u heeft afgesproken. Op het moment dat u de zorg aftekent (zowel op de tablet alsook op papier) ziet u op exact staan wat u zal aftekenen.

- De tijdsduur van het geleverde zorgmoment.
- Het bijbehorende zorgniveau (Bijvoorbeeld Verpleging 5 minuten en Verzorging 25 minuten).
- De zorgacties welke zijn uitgevoerd.

Het bovenstaande vragen wij u na ieder geleverd zorgmoment. Dit doen wij omdat verzekeraars en zorgkantoren veel eisen stelt aan de declaratie. Zo moet de zorgaanbieder aan kunnen tonen dat de zorg echt nodig was en ook dat de zorg echt geleverd is.  Alleen een zorgplan of indicatie voldoet hierin niet. Ook al doet de zorgverzekeraar u geloven dat een complexe en uitgebreide administratie niet nodig is, is dat wel zo. Bij materiële controles wil de verzekeraar tot op de minuut kunnen herleiden wat er aan de zorgaanbieder is overgemaakt. Daarom vragen wij iedere keer maar weer van u en onze zorgverlener om de zorg te accorderen.
Omdat u iedere keer maar weer ziet welke zorgacties, de duur daarvan en wat onze zorgverlener bij u verleend heeft. Zo weet de zorgverzekeraar A; dat de zorg iedere keer weer nodig was en B; maar ook echt aan u is verleend.

Dit is de basis voor de declaratie die bij uw verzekeraar zal worden ingediend.


Stap 3: Verwerken en indienen van de declaratie Al deze geaccordeerde zorgmomenten worden bij elkaar opgeteld. Deze worden na het optellen afgerond op 5 minuten.
Stel wij leveren 7x (iedere avond)  een zorgmoment aan u van 7 minuten. Bijvoorbeeld het uittrekken van uw steunkous. Dan tellen wij dit voor de gehele maand bij elkaar op. Als een maand 30 dagen heeft en u heeft daarvan 2x afgezegd en dus 28x7 minuten zorg ontvangen dan betreft dat 191 minuten voor de gehele maand. Wij ronden dit dan af naar 190 minuten.

De zorgaanbieder moet per eenheden van 5 minuten indienen bij de verzekeraar. Voor 190 minuten betreft dat 38 eenheden van 5 minuten.

Thuiszorg van Oranje zal in deze casus dus 38 x 5 minuten indienen bij de verzekeraar.

Zoals bovenstaand omschreven, zo komt iedere ingediende declaratie tot stand.

Stap 4: Controleren van de ingediende declaratie. Bij u in huis staat een zorg tablet van Thuiszorg van Oranje. Deze blijft 24 uur per dag, 7 dagen per week bij u in huis. De zorg tablet is volledig open. Dit betekend dat iedereen, (waarvan u dat op dat moment toelaat) de zorg tablet kan openen. Zo kunnen uw naasten maar ook andere partijen uit de keten, zoals de huisarts, altijd bij u in de tablet kijken.
In uw zorgtablet kunt u dan ook terugkijken welke zorgdiensten er zijn geaccordeerd.
Omdat alleen de geaccordeerde zorgdiensten bij uw zorgverzekeraar worden ingediend kunt u deze daarom altijd vergelijken met de overzichten van uw zorgverzekeraar.   


Stap 5: Beheersing op fouten, onrechtmatigheden en fraude (frauduleus handelen).
Waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. Daarom voeren we extra controles uit.
Maar juist ook de open tablet, het feit dat meerdere zorgverleners bij u thuis kome en, dat iedereen in de tablet kan de zorgdiensten kan inzien maakt de kans op fouten of de kans op het bewust maken van fouten een stuk kleiner.
De gedachte dat u 24 uur per dag, 7 dagen per week de nota’s van de verzekering zo 1 op 1 naast de geleverde diensten kan vergelijken maakt dat er een natuurlijke controle werking plaatsvindt.

Thuiszorg van Oranje vindt het belangrijk dat Wijkverpleegkundigen en Verzorgenden niet belemmerd worden onder zware controles en dat zij zo veel als mogelijk zelfstandig als teams kunnen werken. Daarom vragen wij u mee te werken in het bovenstaand omschreven proces. De zorgtablet helpt mee om de administratieve druk iets te verlichten. Als we met zijn allen iedere zorgmoment even kort de tijd nemen om de zorgdienst te accorderen en daarmee te bevestigen, dan voorkomen we dat zware controles en ingewikkelde controlemiddelen ingezet hoeven worden.

Dank voor uw begrip en dat wij als organisatie u mogen helpen en verzorgen.